Klik Arkib SAPS utk lihat Julat Gred, Syarat Lulus, Perubahan Mata Pelajaran dll


Versi 10.34


 1. Mulai Versi 10.34 MyStudent hanya supported pada Windows 7 SP1 ke atas sahaja
 2. Windows XP, Vista dan 7 tidak lagi supported
 3. Bagi Windows 7, Installer akan beri link untuk upgrade ke SP1 terlebih dahulu
 4. Installer akan maklum jika Versi Window tidak supported
 5. Nama Installer telah berubah

Versi 10.33


 1. Untuk Sijil Berhenti, boleh masukkan "Peperiksaan Akhir Tahun" bagi Peperiksaan Tertinggi
 2. Untuk Sijil Berhenti, ada pilihan cetak dengan/tanpa tandatangan murid. Ini dapat mengelak pertikaian waris mengenai maklumat dalam Sijil Berhenti
 3. Untuk Sijil Berhenti, ruang Catatan Tambahan telah dimasukkan
 4. Untuk Sijil Berhenti, ada pilihan cetak dengan/tanpa tandatangan Guru Besar. Ini memberikan pilihan pentadbir lain menggunakan cop nama mereka sendiri, jika Guru Besar tidak ada
 5. Apabila import data terkini dari APDM, Ejaan Nama murid akan ikut ejaan pada APDM
 6. Apabila import data terkini dari APDM, kelas murid akan ikut kelas terkini pada APDM
 7. Untuk cetakan keputusan peperiksaan individu, margin kiri dikurangkan (terlalu lebar)

Versi 10.26


 1. Melaksanakan Cetakan Gabungan PDB Tahun 3
 2. Key-in PBD Di Rumah: Semasa import, memastikan PBD yang telah di-isi tidak di-overwrite oleh blank. (Berkaitan secara khusus untuk RBT)

Versi 10.25


 1. Key-in Markah Di Rumah: Perbaiki kes kesilapan Mata Pelajaran semasa "Save As"
 2. Mesej yang lebih terperinci jika tidak dapat sambung ke Server

Versi 10.23


 1. Masuk Markah Di Rumah (Guru MP) dipermudahkan dengan memasukkan Nama Peperiksaan, Mata Pelajaran dan Kelas pada nama file secara auto apabila di-eksport ke Excel. Default folder ialah "Documents"
 2. Import Markah yang di Key-In di Rumah (Guru MP) dipermudahkan dengan memasukkan Nama Peperiksaan, Mata Pelajaran dan Kelas pada nama file secara auto apabila di-import dari Excel. Default folder ialah "Documents"
 3. Masuk Markah Di Rumah (Semua MP dlm sesuatu kelas) dipermudahkan dengan memasukkan Nama Peperiksaan dan Kelas pada nama file secara auto apabila di-eksport ke Excel. Default folder ialah "Documents"
 4. Import Markah yang di Key-In di Rumah (Semua MP dlm sesuatu kelas) dipermudahkan dengan memasukkan Nama Peperiksaan dan Kelas pada nama file secara auto apabila di-import dari Excel. Default folder ialah "Documents"
 5. Kesemua kemudahan seperti 1-4 di-atas adalah seperti yang terdapat pada fungsi Eksport / Import PBD
 6. Atasi kes kelas tidak dikemaskini pada HC6 Extended apabila ubah kelas murid

Versi 10.22


 1. PBD Tahun 3 2019 sudah siap sepenuhnya untuk 13 mata pelajaran termasuk Sains DLP
 2. Apabila di-import dari APDM, dan rekod telah ada pada MyStudent, maklumat berikut akan diselaraskan dengan APDM: Nama kelas, nama murid, no s/beranak, agama, jantina, bangsa

Versi 10.21


 1. Memasukkan pilihan penentuan kedudukan dalam kelas mengikut "peratus semua mata pelajaran" (iaitu, termasuk mata pelajaran bukan peperiksaan) - Permintaan dari sekolah rendah agama persendirian
 2. Ruang nama kelas pada paparan PBD dilebarkan
 3. Butang "Pengurusan PBS" diubah kepada "Pengurusan PBD KSSR"

Versi 10.20


 1. Mengatasi kes tidak dapat simpan Sijil Berhenti
 2. Memuatkan beberapa mata pelajaran (sekolah rendah agama) yang tiada pada SAPS

Versi 10.19


 1. Optimize eksport ke Excel pada beberapa bahagian
 2. Melaksanakan dropdown bagi eksport ke Excel untuk Pendidikan Kesenian Tahun 1 dan Tahun 2
 3. Sewaktu import dari SAPS, jika markah telah ada pada MyStudent, tetapi tiada pada SAPS, markah MyStudent tidak akan hilang. Ini bermaksud, markah BM Lisan dan BI Lisan PT3 boleh di-key-in sebelum import dari SAPS

Versi 10.18


 1. Peratus TP1 hingga TP6 ditambah pada jadual untuk Graf Pelaporan PBD
 2. Fungsi Analisis Pelaporan PBD yang komprehensif telah dilaksanakan. Bagi setiap mata pelajaran, ia dapat membuat analisis untuk setiap kelas, analisis untuk semua kelas, dan analisis untuk setiap kemahiran (mengikut kelas) bagi sesuatu mata pelajaran. Ini amat memudahkan pentadbir untuk melaksanakan program post mortem / dialog prestasi
 3. Fungsi Cetakan Gabungan Semua Mata Pelajaran telah dilaksanakan untuk PBD. Ini meliputi Gabungan Tahap Pencapaian Keseluruhan sahaja (seperti pada modul Gabung KPM) dan juga Gabungan Semua Kemahiran (termasuk Tahap Pencapaian Keseluruhan). Disamping itu, terdapat juga pilihan untuk masukkan markah dan gred peperiksaan pada cetakan gabungan ini.
 4. Fungsi Eksport ke Excel (Untuk key-in Tahap Penguasaan di rumah) juga telah dilaksanakan. Tahap Penguasaan yang di-key-in dalam file Excel berkenaan dapat di-import semula ke MyStudent. Proses ini dipermudahkan dengan penamaan file secara sistematik oleh sistem dan penetapan default folder sentiasa ke folder Documents

Versi 10.16


 1. Pilihan Subjek untuk HC4 boleh di-import dari Pilihan Subjek Peperiksaan Terkini - Tidak perlu pilih sekali lagi secara manual
 2. Perbaiki ralat eksport ke Excel pada HC4 jika bilangan subjek melebihi 12
 3. Pada [Senarai Nama], boleh pilih [Islam] dan [Bukan Islam] - Untuk kegunaan Panitia Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dsn
 4. Gred Purata subjek bukan peperiksaan seperti Pendidikan Jasmani & Kesihatan dsn dipaparkan pada Analisis Peperiksaan (bukan lagi "nil"). Tetapi ia tidak dihitung untuk GPS Sekolah

Versi 10.15


 1. Membesarkan saiz Graf Pelaporan PBD KSSM mata pelajaran yang mempunyai kurang dari 4 dan 6 kemahiran
 2. Paparan default semua analisis peperiksaan dan headcount diubah dari Analisis Ikut Kategori kepada Analisis Penuh
 3. Memastikan cetakan PBD KSSM memaparkan Penilaian NOVEMBER sesi asal jika dicetak pada tahun-tahun berikutnya

Versi 10.14


 1. Menambah fungsi Eksport ke Excel bagi senarai Murid Terbaik
 2. Melaksanakan Graf Tahap Penghayatan Nilai utk Pelaporan PBD KSSM PENDIDIKAN KESENIAN T1 dan T2

Versi 10.13


 1. Menambahbaik Graf Prestasi Diri pada HC3 agar lebih stabil serta boleh dijana untuk murid terpilih
 2. Mengatasi ralat yang berlaku atas sebahagian mata pelajaran pada PM2 Panitia
 3. Menjana Graf Pelaporan PBD KSSM Tahun 1 dan Tahun 2.
  Paksi-y dilabel agar lebih mudah membaca graf.
  Purata Tahap Pencapaian dipaparkan di atas graf setiap kemahiran.
  Skala maksimum diselaraskan untuk semua graf agar dapat dibuat perbandingan yang lebih tepat.
  Sebanyak 8 graf dapat dimuatkan dalam satu muka surat

Versi 10.12


 1. Atasi ralat HC1 dan HC2
 2. Mustahak: Pastikan semua Server dan Client menggunakan versi 10.12 ke atas
 3. Versi 10.11 ke bawah akan menyebabkan HC1 dan HC2 tidak konsisten

Versi 10.11


 1. Penerangan pada HC1 mengenai perbezaan antara OTR dan OTI
 2. Cetak Senarai Demerit boleh memaparkan No Pendaftaran sebagai ganti nama murid (untuk tujuan privasi)
 3. Boleh Eksport Ke Excel Ikut Kategori pada PM2 Keseluruhan dan PM2 Panitia

Versi 10.10


 1. Pelaporan PBD KSSR D1 sudah sedia
 2. Pelaporan PBD KSSR D2 dalam sudah sedia

Versi 10.04


 1. Boleh pilih Nombor Pendaftaran Sekolah tersendiri pada Senarai Nama dan Sijil Berhenti (jika tidak menggunakan nombor pendaftaran dari MyStudent)
 2. Boleh wujudkan sesi 2018 untuk trial version

Versi 10.00


 1. Versi 10.0 menggunakan nama baharu iaitu: MyStudent
 2. MyStudent mempunyai amat banyak penambahbaikan berbanding Teacher Assist
 3. Upgrade ke MyStudent tidak dikenakan sebarang kos
 4. Sila zip folder C:\DATA_TAS1M_SR$ dan emel ke FR DATABASE ENTERPRISE seperti biasa
 5. Nama folder data baharu bukan lagi C:\DATA_TAS1M_SR$

Versi 9.50


1 Cara Tambah Subjek baharu


Dari MENU UTAMA


TETAPAN > MATA PELAJARAN UPSR > TAMBAH MATA PELAJARAN


MUAT TURUN INSTALLER

 1. Klik untuk muat turun installer SEKOLAH RENDAH
 2. Untuk install, double click installer yang telah dimuat turun itu
 3. Installer baharu akan auto uninstall versi lama (Data tidak akan hilang)

MyStudentSR_CLIENT_10.34 (Utk Komputer CLIENT Shj)


MyStudentSR_SERVER_10.34 (Utk Komputer SERVER Shj)

[Mustahak: Hanya satu komputer sahaja yang boleh jadi Komputer Server bagi setiap sekolah]


MUAT TURUN UTILITI

Access2007DBEngineV2

Install AccessDBEngine2007 hanya jika diminta (semasa memulakan MyStudent)

Access2016DBEngineV1

Install Access2016DBEngine hanya jika error masih berlaku setelah Access2007DBEngine di-install

CompactAndRepair_MyStudentSR20xxAccdb

Muat turun dan run utiliti ini pada komputer Server jika error berikut ditemui semasa memulakan MyStudent :
Run-time Error 91
Object variable or With block variable not set

Microsoft C++ 2008

Microsoft C++ 2008 perlu di-install jika ada masalah fungsi Backup Data atau fungsi Email dalam MyStudent